Archive for the ‘Konst’ Category

Så det kan bli när man spårar ur i Photoshop!

Posted by: Mariell Dahlström on 31 januari 2012

Kolla in här

Posted by: Mariell Dahlström on 30 januari 2012

Porträtt

Posted by: Mariell Dahlström on 16 november 2010

Mer från SB Mission!

Posted by: Mariell Dahlström on 17 augusti 2010

En vecka i Hälsingland!

Posted by: Mariell Dahlström on 27 oktober 2009

Jag tror det är så…

Posted by: Mariell Dahlström on 15 september 2009